Recrutarea tinerilor pentru învăţământul militar

În perioada aprilie-iulie „Biroul Informare - Recrutare” din cadrul Centrului Militar Judeţean Olt desfăşoară activităţi de recrutate a candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ.
Candidatul care optează pentru a urma profesia militară de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, trebuie să îndeplinească, următoarele criterii generale:
-    să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
-    să fie „apt medical”;
-    să nu fi fost condamnat penal;
-    să nu facă parte din partide politice;
-    să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română;
-    să nu aparţină unor culte sau secte religioase;
-    să nu fie asociat unic ori să nu participe direct la administrarea sau conducerea unor asociaţii comerciale.
Tinerii care doresc să urmeze cariera militară, se pot înscrie pentru a urma cursurile unei instituţii militate de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale, astfel:
A.)Pentru Academiile categoriilor de forţe ale armatei (profilul Ofiţeri - Filiera Directă), se pot înscrie elevii claselor a XII-a, sau acei candidaţi a căror vârstă să nu depăşească 26 de ani (24 ani pentru aviaţie-naviganţi), în anul organizării concursului de admitere, la următoarele instituţii:
-    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu;
-    Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
-    Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
-    Academia Tehnică Militară Bucureşti;
-    Institutul Medico - Militar Bucureşti.
B.)Pentru Şcolile Militare a Maiştri şi Subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei ( profilul Maiştri Militari – Filiera Directă), se pot înscrie elevii claselor a XII-a, sau acei candidaţi a căror vârstă să nu depăşească 28 ani, în anul organizării concursului de admitere, la următoarele instituţii:
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traina Vuia” Boboc, jud. Buzău;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Murgescu” Constanţa.
C.) Pentru Şcolile Militare de Maiştri şi Subofiţeri ale categoriilor de forţe ale armatei (profilul Subofiţeri – Filiera Directă), se pot înscrie soldaţii/gradaţii profesionişti a căror vârstă să nu depăşească 35 ani, în anul organizării concursului de admitere, la următoarele instituţii:
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, jud. Buzău.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Informare - Recrutate din cadrul Centrului Militar Judeţean Olt din Slatina, str. Drăgăneşti nr.29, zilnic între orele 08-16,00, telefon: 0249/431255; 0249/437.173 int. 131.

Niciun comentariu: