A expirat termenul de punere a declaratiilor pe venit pentru anul 2011

25 mai este termenul limită de depunere a declaraţiilor aferente veniturilor realizate în 2011: formular 200, declaraţie privind veniturile realizate din România şi formular 201, declaraţie privind veniturile realizate din străinătate. Odată cu declararea veniturilor, fiecare persoană are posibilitatea de a redirecţiona 2% din valoarea totală a impozitului, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, prin completarea şi depunerea formularului 230 - „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”. Întrucât formularul 230 reprezintă o cerere a contribuabililor pentru a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută de lege, cu termen de depunere 25 mai 2012, depunerea acestui formular după data menţionată nu-şi mai produce efecte.
Nedepunerea la timp a declaraţiilor, amendată
Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200, se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole determinate în sistem real, venituri realizate într-o formă de asociere, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201, se completează şi se depune de către: persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România; persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă. Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România. Formularul se depune şi de către contribuabilii care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.

Persoanele care nu depun nici astăzi cele două declaraţii riscă să fie sancţionate.

„Formularele 200, 201 şi 230 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF. Declaraţiile 200 şi 230 se pot depune şi on-line, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Depunerea formularului 200, precum şi a formularului 201, după data de 25 mai 2012, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei”, a precizat Mihaela Marinescu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt.

Anul trecut, 30.644 de olteni s-au implicat în campania 2%, redirecţionând aproape 1.600.000 lei.

Niciun comentariu: