Sute de posturi titularizabile, la concursul din august

Dascălii olteni au la dispoziţie peste 670 de posturi şi catedre didactice la unităţile de învăţământ din judeţ, pe care le pot ocupa în urma concursului care va fi organizat în luna august. Pentru prima dată, concursul va fi organizat la nivelul şcolilor.
 
Inspectoratul Şcolar a afişat lista posturilor şi catedrelor didactice vacante sau rezervate pentru concursul din data de 2 august 2012, primul organizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din judeţ. Astfel, 676 de posturi sunt disponibile dascălilor din judeţ, concursurile putând fi organizate de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, consorţii şcolare sau de grupuri de unităţi de învăţământ prin asocieri temporare, la nivel local ori judeţean.

„Acestea sunt posturile pe care şcolile caută dascăli. Este vorba de concursul de titularizare şi suplinire care va fi organizat, pentru prima dată, de şcoli”, a precizat Gianina Pîrvu, inspectorul şcolar general adjunct.

Faţă de concursurile de titularizare, care se organizau la nivel de judeţ, candidaţii vor trebui acum să susţină două probe: proba practică sau inspecţia specială la clasă şi proba scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin MECTS. Probele practice de profil se susţin numai pentru posturile care sunt condiţionate la ocupare de probă practică şi se evaluează prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică are o pondere de 25% în media de repartizare.

Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform Metodologiei. La această probă nu se admit contestaţii, nota obţinută având, de asemenea, o pondere de 25% în media de repartizare. În ceea ce priveşte probele scrise, acestea se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare şi a baremelor de evaluare a lucrărilor scrise, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin MECTS, evaluarea fiind făcută, de asemenea, prin note de la 10 la 1. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Ca să promoveze concursul de repartizare, candidaţii trebuie să obţină minimum nota cinci la probele susţinute, fie că este vorba de proba practică, de inspecţia specială la clasă sau de proba scrisă.

Nota şapte, condiţie pentru angajare


Ca să se angajeze la o unitate de învăţământ pe o perioadă nedeterminată, dascălii trebuie să obţină la acest concurs minimum nota şapte, atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia specială la clasă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota cinci, la fiecare dintre probe.

Categoriile de posturi didactice care sunt scoase la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sunt posturi sau catedre complete, au viabilitate estimată de cel puţin patru ani, în structura lor pot fi incluse maximum patru ore opţionale şi sunt constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ.

Înscrierile, pe ultima sută de metri


Candidaţii la concursul de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante sau rezervate mai pot să-şi depună cererile de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ care organizează concursul, până joi, 12 aprilie. Acelaşi termen îl au şi cei care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 sau 2011.

În perioada 18-27 aprilie dosarele candidaţilor vor fi verificate şi avizate de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar. Pe 30 aprilie va fi afişată lista candidaţilor înscrişi si a graficului privind susţinerea probelor practice şi a inspecţiilor la clasă, care se vor desfăşura în perioada 2 mai-8 iunie. Proba scrisă se va desfăşura pe 2 august, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 9 august.

Niciun comentariu: