Maidanezii vor fi rutanasiati

„Faptul cã legea a fost votatã nu înseamnã cã, gata, omorâm toţi câinii şi am terminat”
În timp ce Primãria Slatina priveşte ca o soluţie salvatoare pentru municipiu adoptarea legii privind eutanasierea câinilor, iubitori de animale o considerã o „lege mişeleascã”.
Contestata „lege a mai­da­ne­zilor” a fost votatã, ieri, de cãtre deputaţi. Actul normativ care permite eutanasierea câinilor comunitari a fost adoptat cu 116 vo­turi „pentru”, 111 voturi „îm­potrivã” şi 14 abţineri.
Adoptarea legii care statueazã eutanasierea câinilor vagabonzi a fost primitã cu uşurare de cãtre reprezentanţii Primãriei Slatina, care primesc astfel undã verde în aplicarea „soluţiei finale” pe patrupede. Vicepri­ma­rul Ana Anghel a reiterat fap­tul cã adoptarea legii înseamnã de­pãşirea principalului obstacol în rezolvarea problemei câinilor comunitari, dar cã totul este abia la început.„Legea este binevenitã, dar asta nu înseamnã acum cã totul se va rezolva peste noapte. Ne vom gândi la un regulament şi la un proiect de hotãrâre care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Local, ce va cuprinde cât mai multe aspecte ale pro­ble­mei. Faptul cã legea a fost vo­tatã nu înseamnã cã, gata, o­morâm toţi câinii şi am ter­minat. Am mai spus-o şi o repet: nici ste­rilizarea şi nici uciderea câinilor nu înseamnã rezolvarea acestei probleme. Trebuie în­tocmit un regulament bine pus la punct, iar noi ne gândim cã tre­buie avuţi în vedere nu doar pro­prietarii de gospodãrii cu câini, ci şi firmele care adã­pos­tesc astfel de animale în sensul ca ei sã îşi asume res­pon­sa­bili­tatea pentru animale şi sã nu îi mai lase de capul lor, cum a fost pânã acum. Oricum, noi a­vem în vedere, la primãrie, sã facem şi o dezbatere pe seama noului regulament privind a­ceastã problemã delicatã. Re­ve­nind la legea de astãzi (ieri - n.r.), lu­crurile se vor schimba de-acum şi asta destul de serios”, a afir­mat Ana Anghel.
Repre­zen­tantul Primãriei Sla­tina a mai pre­cizat cã instituţia a început de­mersurile pentru o nouã lici­taţie care sã stabileascã un nou administrator al servi­ciu­lui de ecarisaj în locul ac­tualei firme Olcon Metal SRL a lui Adi Creţu.

Niciun comentariu: