Nedeclararea veniturilor din alte surse, amendată cu până la 500 de lei

Oltenii care nu depun până în 25 mai declaraţia 200, privind veniturile din alte surse, riscă să fie sancţionaţi de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Olt cu amenzi de la 50 la 500 de lei. Declaraţia privind veniturile realizate din România, formularul 200, se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2011 în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România.

 Aceste venituri provin din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Formularul 200 se poate obţine direct de la sediul Direcţiei de Finanţe sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF. Odată cu depunerea formularului 200, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii.

Niciun comentariu: