Sistemul de coplată în sănătate, în dezbatere publică

Ministerul Sănătăţii (MS) a publicat astăzi pe pagina de internet a instituţiei proiectul de lege privind coplata, fără a prezenta însă cuantumul sumelor pe care trebuie să le plătească asiguraţii şi fără condiţiile în care se achită, informează Mediafax.ro. Potrivit proiectului de lege privind coplata, care aduce modificări Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cuantumul sumelor pe care asiguratul le va plăti pentru unele servicii din pachetul de servicii de bază, precum şi condiţiile în care sunt plătite acestea vor fi stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale. De asemenea, suma maximă reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic va fi stabilită ulterior, prin hotărâre de Guvern.

Potrivit MS, coplata este un moderator în accesarea serviciilor medicale din pachetul de servicii de bază şi reprezintă contribuţia personală la plata acestor servicii. Noua măsură va duce la o mai bună adresabilitate a populaţiei către sistemul de asistenţă primară, la îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate şi la realizarea unui control în ceea ce priveşte neefectuarea serviciilor, reducerea plăţilor informale, asigurându-se astfel creşterea calităţii asistenţei medicale, consideră Ministerul Sănătăţii. De asemenea, coplata "va optimiza circuitul pacientului în sistem şi va fi un mecanism care va reduce utilizarea nejustificată a unor servicii din sistem", ca de exemplu accesarea serviciilor spitaliceşti.

Niciun comentariu: