În următoarea perioadă se vizează carnetul de rentier agricol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 martie - 31 august 2012, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. "Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie", a declarat Corina Grecea, purtător de cuvânt APIA Olt
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi. În acest caz, moştenitorii vor prezenta la oricare centru judeţean al APIA, actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor). La nivelul Centrului Județean Olt Rentă viageră agrícola – Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul persoanelor care doresc rentă agricolă al nivelul judeţului sunt de 1228, iar suma totală aprobată la plată în 2011 este de 1.105.266,00 lei.

Niciun comentariu: