Programul „Casa Verde“ - prima serie de verificări ale dosarelor de finanţare pentru judeţul Olt

În judeţul Olt, persoanele fizice care au depus dosare pentru programul „Casa Verde“ au aflat dacă au fost acceptate sau respinse. Toate cele 353 de dosare de finanţare care au fost depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Olt în perioada 1 - 6 iunie 2011 au fost verificate, 320 fiind aprobate, iar 33 respinse. „Solicitanţii ale căror dosare de finanţare au fost aprobate se vor prezenta la sediul APM Olt pentru semnarea contractelor de finanţare, având asupra lor actele de identitate, în original, numai după aprobarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu, dată care va fi anunţată pe site-ul AFM“, a declarat Daniela Bălşanu, purtătoare de cuvânt a APM Olt. Potrivit acesteia, contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi - AFM şi solicitant - şi îşi încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării. Persoanele fizice ale căror dosare de finanţare au fost respinse au putut face contestaţii în termen de zece zile de la publicarea rezultatelor pe site-ul AFM. Administraţia Fondului pentru Mediu acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă în valoare de 6.000 de lei pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de panouri solare sau centrale termice pe bază de peleţi sau 8.000 de lei pentru realizarea proiectelor ce au în vedere instalarea de pompe de căldură. AFM nu acordă plăţi în avans şi fi­nanţează doar acele cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de fi­nan­ţare nerambursabilă. De ase­me­nea, nu face plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări afe­rente proiectului.

Niciun comentariu: